Planinarsko društvo

Policajac - Josif Pančić

1950

 

LIČNA KARTA KLUBA

 

Dana 10. februara 1950. godine osnovano je Planinarsko smučarsko društvo «Josif Pančić» u okrilju Uprave državne bezbednosti Beograda. Društvo je osnovano na inicijativu grupe entuzijasta – planinara pripadnika UDB-e i radilo kao samostalno planinarsko društvo koje je okupljalo pripadnike UDB-e, civilnog dela MUP-a i članove njihovih porodica.

U ovih 59 godina delovanja aktivnost PSD «Josif Pančić» odvijala se u tri vremenska perioda:

                  - od osnivanja 1950. do 1967. godine Društvo ubrzo narasta u jedno od najbrojnijih i najaktivnijih u Srbiji;

                  - od 1967. do 1978. godine zbog potpune reorganizacije službe DB i MUP rad Društva zamire, deo planinara prelazi u druga društva, a deo prestaje sa aktivnošću;

                  - ood 10. januara 1978. godine rad Društva se reaktivira i sa manjim oscilacijama traje do danas.

U prvom navedenom vremenskom periodu PSD «Josif Pančić» je svoje glavne aktivnosti sprovodilo kroz sekcije za alpinizam, planinarski podmladak i orijentaciju. Prosečno je godišnje organizovano 14 izleta i pohoda u kojima je učestvovalo 345 članova.

Od 1978. godine rad PSD «Josif Pančić» reaktiviran je i organizovan u okrilju organa unutrašnjih poslova u Beogradu, odnosno Saveznog, Republičkog i Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove. Društvo je radilo kao samostalno i otvoreno planinarsko društvo koje je okupljalo pripadnike organa unutrašnjih poslova, članove njihovih porodica i sve zainteresovane građane.

               Od 1993. godine Društvo se udružilo u veliku porodicu Sportskog društva «Milicionar» kao jedan od 15 klubova pod imenom Planinarsko smučarsko orijentacioni klub «Milicionar – Josif Pančić». Zahvaljujući ovom udruživanju i pomoći koju je dobijalo od Sportskog društva Klub je i u najtežem periodu nastavio sa uspešnim radom.

Okupljao je oko 150 članova i postizao vredne pažnje rezultate u planinarstvu, smučarstvu, orijentaciji i alpinizmu. U planinarstvu se prosečno godišnje organizovalo 28 akcija u kojima je učestvovalo 500 planinara, prepešačilo 5732 km i ispenjalo 76 vrhova iznad 1000 m. Ekipa u orijentacionom sportu narasta na 30 registrovanih takmičara, osvaja šampionsku titulu Jugoslavije 5 godina zaredom (1997.-2002.) i postiže zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Pojedini članovi su postizali zapažene rezultate u alpinizmu na stenama i planinama Jugoslavije, kao i van granica zemlje (Alpi, Tatre i Pamir). Dolaskom Dragana Jaćimovića u Klub nižu se svetski priznati rezultati u alpinizmu da bi 2000. godine osvojio kapu sveta Mont Everest (8848 m.n.v.). Članovi Društva redovno beleže zapažene rezultate, osvojen je Mon Blan (4810 m.n.v.), u julu 2007. godine vrh Evrope, Elbrus (5642 m.n.v.), a u 2008. godini najznačajni rezultat je kota 6600 m.n.v. na Pamiru. Značajno je istaći i veliki uspeh naših članova u speleologiji u 2008. godini, ekipa je učestvovala u obaranju svetskog rekorda u dužini postavljene tirolske traverze (1300m dužine i 250m visinske razlike) kao i spuštanje u gouffre Berger jamu (1200m) što je najveća dubina u koju se neko spustio iz naše zemlje.

            Prestankom rada Sportskog društva «Milicionar» naše Društvo u poslednjih godina nastavlja rad opet kao samostalno i otvoreno pod imenom Planinarsko društvo «Policajac – Josif Pančić». Okuplja oko 400 članova i nastavlja tradiciju dobrih rezultata u planinarstvu i orijentiringu. U planinarstvu organizuje prosečno 50 akcija godišnje sa oko 1000 učesnika i preko 90 ispenjanih vrhova iznad 1000 mnv.

Veoma je aktivna orijentiring sekcija, u kojoj takmičarsku ekipu čini oko 20 takmičara, većinom mlađe populacije Društva, i zauzima zapaženu ulogu na takmičenjima kako u zemlji tako i u inostranstvu.