Planinarsko drustvo

Josif Pancic

2008

 

UPUTSTVA ZA VODE AKCIJA

DOKUMENTA KOJA VODA AKCIJE DOSTAVLJA ADMINISTRATORU SAJTA PD "JOSIF PANCIC"

1. Najava akcije

Uputstvo za najavljivenje akcije na sajtu PD "Josif Pancic": >>>

2. Izvestaj sa realizovane akcije

Uputstvo za izvestavanje sa akcije na sajtu PD "Josif Pancic": >>>

3. Slanje fajlova velikog formata

WeTransfer - Uputstvo za upotrebu: >>>

KAKO POSTATI CLAN

Da bi postali clan PD "Josif Pancic" sve sto treba da uradite je:
- da dodete na sastanak Kluba utorkom u 17,00 casova,
- da popunite formular Evidencionog kartona i predate blagajniku ili sekretaru Kluba,
- da platite clanarinu za tekucu godinu.

Uclanjenjem dobijate clansku knjizicu i Plan akcija za tekucu godinu.

CLANARINA ZA NOVE CLANOVE

1. Stariji od 18 god. (markica i knjizica)

900,00 din.

2. Stariji od 18.god. kada prelaze iz drugog PK sa svojom knjizicom

800,00 din.

3. Mladi od 18 god. (markica i knjizica)

800,00 din.

4. Mladi od 18 god. kada prelaze iz drugog PK sa svojom knjizicom

700,00 din.

 

CLANARINA ZA STARE CLANOVE

1. Stariji od 18 godina

800,00 din.

2. Mladi od 18 godina

700,00 din.

Pocasni clanovi Drustva ne placaju clanarinu - dobijaju markicu besplatno.

 

STATUT PLANINARSKOG DRUSTVA "JOSIF PANCIC"

Statut PD "Josif Pancic" mozete preuzeti ovde: >>>